Page 1 - kayseri-sehri
P. 1

Dr. Muhammed Köse
                    Kayser Şehr

                       1830–1860

                      idari, demografik,
                     sosyal ve iktisadi yapısı
                Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları
                     T ARİH  DİZİSİ
   1   2   3   4   5   6