Page 1 - Havadan Kayseri
P. 1

Toprağın sessizce sonbaharı karşıladığı bir pazar     On a Sunday morning when the land quietly welcomed the fall,
             sabahında, yiğit akıncıların Tekirden at koşturup, Aladağlar’ı     the brave raiders were witnessed to run through Tekir and greet
                selamlayarak uçsuz bucaksız vadiye indikleri görüldü…       the Aladağlar and climbed down to the immense valley.


        Aladağlar soğuk nefesiyle güç verdi onlara. Toynaklarıyla yeri inleten      The Aladağlar supported them with its freezing breath. The
           Yılkı atlarının sesleri Zamantı Vadisi’ni aşıp, alperenlere ulaştı…    sounds of the wild horses’ hooves, which scream the place

                                                 down, exceeded the Zamantı Valley and reached to fighters...
           Sultan Sazlığı, yemyeşil yüreğiyle; Palas, tuzlu gözleriyle; Talas,
           taştan elleriyle ve Erciyes, mağrur başıyla selamladı bu yiğitleri.     Sultan Marshes, with a verdant heart; Palas, with salty eyes; Talas
                                                 with stone hands and Erciyes with a proud head greeted the heroes.
            Onların fethinden sonra akın akın büyüdü şehrin medeniyeti…
                                                 After their conquest, the civilization of the city flourished and flourished.
                    Burası; binlerce yılın destanını yaşatan bir kale…
                      Burası; Yaman Dede’nin dualarındaki şehir.      Here; a fortress that has survived for thousands of years… Here;
                                                 a city in the prayers of Yaman Dede. The love of Kayzer, the
          Kayzer’in sevdası, Asurluların yeni dünyası, Selçuklu sultanlarının      new world of the Assyrians, the dream of the Seljuk sultans, the

         rüyası, Danişment’in yüreği ve Anadolu’nun kültür deryası Kayseri.       heart of Danishmend and the culture of Anatolia: Kayseri.
   1   2   3   4   5   6