Page 5 - hnc_hikaye_yarismasi
P. 5

Takdim
                   Sevgili Kitapseverler!
                   Hayal etmenin ve özgürlüğün kaynağı, başarının
                  sırrı, geçmiş deneyimlerin bilgisi ve hakikat arayışı
                  okumaktan geçmektedir. Okumak ve kitap gönülden
                  gönüle yoldur.

                   Okumakla aralanır perdeler, açılır ufuklar, aydınlanır
                  karanlıklar, çözülür sırlar, anlaşılır insanlar. Okumak,
                  bizi cehaletin karanlığından bilgeliğin felahına çıkarır.
                  Yepyeni ufukları bize açan kitaplarla kültürel mirası-
                  mızı ve başka dünyaları okuruz. Her bir kitap yolculuğu
                  ile zamanımızı ve dilimizi en doğru şekilde kullanıp
      hayattan ve zamandan kazanmış oluruz.

        Kitap, tarihi bağlamda bir hafıza, kültürel anlamda bir geleneğin tevarüsü,
      sanatsal bakımdan insanlığa bırakılan mirasın geleceğe taşınması, medeniyet
      açısından ise zamanı ve mekânı belirleme unsurudur. Kitabı ve eseri olanlar
      insanlık tarihini yazarlar.
        İlk çağlarda dahi taşlara, mağaralara yazan insanın amacı kendini ifade etmek
      ve iz bırakmaktır. Gerek tahtalara, ağaçlara, derilere yazılı olsun gerekse iki kapak
      arasında sahifelere yazılsın kitap, kültürel bir mirastır, toplumun hafızasıdır.
        İlk emre muhatap olan insan, okur Yaratan Rabbi›nin adı ile kâinatı, ken-
      dini, Rabbini ve kitabı. Bu yönüyle kitap vahiydir, hakikattir, dünya ve ahiret
      mutluluğunun rehberidir.
        ‘‘Eğitimi önemsiyoruz çünkü cehaletin düşmanıyız.’’ sloganıyla hareket
      ettiğimiz güzel şehrimizde ulaşım, yol, su gibi ihtiyaçları şehircilik anlayışıyla
      görüp giderdiğimiz gibi, sosyal ve kültürel ihtiyaçları da dikkate almaktayız.
      Kitapları ve kitap yuvaları olan kütüphanelerimizi hemşehrilerimize sunma

                                           v
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10