Page 9 - hnc_hikaye_yarismasi
P. 9

çok aşamadaki ismi anılan anılmayan her bir emek sahibine de şükran duygu-
      larımızı, şehrimiz adına duyduğumuz minnettârlığı ifade etmek boynumuzun
      borcu olmalıdır. Malumdur ki, İbni Sînâ Hazretleri’nin veciz bir şekilde ifade
      ettiği üzere, “İlim ve sanat, takdîr edilmediği yerden hicret eder…”                              Prof. Dr. Atabey KILIÇ
                                           ix
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14