Page 7 - hnc_hikaye_yarismasi
P. 7

Takriz        Kayseri Büyükşehir Belediyesince, Başkanımız Sayın Dr. Memduh BÜYÜK-
      KILIÇ Beyefendi’nin himâyesinde bu yıl, şehrin önde gelen kültür insanlarından
      Hasan Nail Canat adına düzenlenen üçüncü hikâye yarışması, artık geleneksel
      hâle gelme yolundadır. Hikâye yarışmasının birincisi, bu şehrin güzel ve güler
      yüzü Emir Kalkan (1947-2015) adına 2017 yılı Mayıs’ında düzenlenmişti.
      2000 civarında hikâye ve hikâyecinin başvurduğu bu yarışma vesilesiyle, bu
      toprakların gür ve güçlü sesi merhûm Emir Kalkan bir kez daha anılmış, ismi
      yarışma ile birlikte hâtıralar âleminde saklanmıştır.

        Hikâye yarışmasının ikincisi ise, bir yıl sonra, 2018 yılında, yine Kayseri’de
      yetişip Türk Edebiyatı’nda da kendine has bir yere sahip olan Mustafa Miya-
      soğlu (1946-2013) adına düzenlenmişti.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince geleneksel hâle getirilerek sürdürülen hikâye
      yarışmalarının üçüncüsü, ara vermeden, bu yıl içerisinde, yine şehrimizin önemli
      isimlerinden Hasan Nail CANAT (1943-2004) ismine düzenlenmiştir. Şâir, roman
      yazarı, tiyatro yazar ve oyuncusu olarak dikkat çeken Hasan Nail CANAT, Necip
      Fazıl Kısakürek’in sohbetlerinde bulunmuş, hâliyle onun tesirinde de kalmıştır.
        Hasan Nail Canat adına hasredilmiş olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi III.
      Hikâye Yarışması’na, belirlenen süre zarfında 1302 hikâye gönderilmiş, bunların
      her biri, ön jüri tarafından titizlikle değerlendirilip ve sayısı 49’a indirildikten
      sonra, Prof. Dr. Atabey KILIÇ, Prof. Dr. Mehmet NARLI, Necip TOSUN, Cemal
      ŞAKAR, Güray SÜNGÜ, Abdullah HARMANCI, Nurkal KUMSUZ, Hüdaverdi
      AYDOĞDU ve Salih ÖZGÖNCÜ olmak üzere alanlarında söz sahibi seçkin
      kalemlerden oluşan seçici kurul üyeleri tarafından derecelendirilmiştir.

                                          vii
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12