Page 8 - hnc_hikaye_yarismasi
P. 8

Değerlendirme sonucunda, “Yâ Memât” başlıklı târîhî hikâyesini Niğde’den
      gönderen Tayfun Çelik, birinci olmuş; İstanbul’dan Diren İnaç, “Eski Bir
      Hikâye” başlıklı hikâyesiyle ikinci ve “İstasyon” başlığını taşıyan hikâyesiyle
      de Bursa’dan Menekşe Okyay üçüncü olmuşlardır.
        Mansiyon ödüllerinin dağılımı da şöyle olmuştur: Kayseri’den Adnan Büyük-
      baş, “Kim Kalır?” isimli hikâyesiyle birinciliğe, Eskişehir’den katılan Nur İpek
      Önder Mert, “Nef/es” başlıklı hikâyesiyle ikinciliğe ve “Uygun Adım” ismini
      taşıyan hikâye ile de Zonguldak’tan katılan Yasin Başkan, üçüncülüğe hak
      kazanmışlardır.

        Yarışmaya gönderilen hikâyelerin genel olarak kısa hikâye sınıfına girebilecek
      vasıflarda olduğu söylenebilir. Ancak, on sayfaya yaklaşan, anlatılan konuyu
      etraflı bir şekilde işleyen ve bu bakımdan uzun hikâye sınıfına girebilecek eserler
      de mühim bir sayıya ulaşmaktadır. Eserlerin çoğunda, günümüz insanının ortak
      kaygı ve sıkıntıları, gündelik hayatın meşgale ve cilveleri, çoğumuzun “Bu kadar
      da olmaz!” diyebileceği büyük zorluk, sıkıntı ve güçlükler, bazen de olağan
      üstü olaylar konu edilmiştir. Her bir hikâye, okuyucuyu tefekküre götürdüğü
      gibi, bitince dimağında tuhaf bir lezzet de bırakacak derinliğe sahiptir. Bizim
      insanımızın yaşadıklarını, hayata karşı mücadelelerini, dostluk, vefâ, anlayış,
      sabır, kanâat ve benzeri gibi yüksek ahlâk unsurları ihtiva eden hikâyeler, bir
      başka açıdan bakıldığında, güçlü bir anlatı geleneğinin de hâlen devam ettiğini
      göstermektedir. Târihî konuları ele alan hikâyelerde ise, geçmişin bu güne yan-
      sımalarının tutarlı bir üslûpla yansıtıldığını görmekteyiz. Yarışmanın birincisi
      olan “Yâ Memât” isimli hikâye, bu bakımdan çok iyi bir örnektir.

        Anlatı veya tahkiye geleneğinin Anadolu insanımızdaki yansımalarını gös-
      termesi açısından, bu tür hikâye yarışmalarının ara vermeden sürdürülmesini
      beklemek, sâfiyâne bir dilektir. Bırakın yazmayı, okumak hususunda bile bir
      hayli farklı bir sınıfta bulunan milletimiz fertlerinin gelenekten geleceğe doğru
      giden köklü medeniyet yolculuğunda, bugüne kadar kazandığımız millî ve
      manevî değerleri yarına taşımada desteklenmesi, aslâ unutulmayacak büyük
      bir hâmîlik, hamiyetperverlik olarak hatırlanacaktır. Bu bakımdan her zaman
      güçlü bir hâmî ve destekçi olarak görülen Kayseri Büyükşehir Belediyesini, başta
      Başkanımız Sayın Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ olmak üzere, emeği geçen her
      kademedeki kıymetli çalışanlarıyla tebrik etmek zevkli bir görev olmalı. Yine,
      hikâyelerin derlenip toparlanmasından değerlendirme safhasına kadar gelen pek      viii
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13