Page 8 - Kayseri Sancağı Tımarları
P. 8

8

        Karye-i Vekse, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Venk, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Venkük tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
        Karye-i Vîrâncık, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Yabani, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Yağmurboğa, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Yalnız-Öküz, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Yarımca, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Yarımcahan ma‘a Aygırbükü, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Yassıca, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i Yassıcapınar nâmı-ı diğer Yevm-i-kara PınarbaĢı
        Karye-i Yazır, tâbi‘-i Sahrâ:
        Karye-i Yeğrek, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Yeni Ġlyaslu tâbi‘-i Develü
        Karye-i Yenice, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Yeniköy, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Yenücek, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Karye-i Yerdam PınarbaĢı
        Karye-i Yince [Yenice] tâbi‘-i KarataĢ
        Karye-i Yolkud nâm-ı diğer Kirpin, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Yorganvîrânı, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Yukaru Mersin, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Yuları, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Yuvalı, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Yuvalıca, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Yüreğir, tâbi‘-i Karakaya
        Karye-i Yürekvîrân nâm-ı diğer Seydî-Ahmedlü, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Zak, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Zâviyecik tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Zeknir nâm-ı diğer Tokmak, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Zereçin, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Zerezek, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Zile, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Zincidere, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ

                             Mezraa
        Mezra‘a-i Abdullâhvîrânı ve Ballukuyu der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
        Mezra‘a-i Adadepe, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
        Mezra‘a-i Ağcaağıl, tâbi‘-i mPınarbaĢı
        Mezra‘a-i Ağcain ma‘a Büğetvîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Mezra‘a-i Ağcain ma‘a Sakalınvîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i Çoğınvîrânı, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Mezra‘a-i Ağıl, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Mezra‘a-i Ağılcık, der karye- i m. ÇörümĢek
        Mezra‘a-i Ahmedcevîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
        Mezra‘a-i Akçubuk, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Mezra‘a-i Akkoz ve Acıbakla, tâbi‘-i Hınzırı
        Mezra‘a-i Aktekir, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Mezra‘a-i Akvîrânı, tâbi‘-i Malya
        Mezra‘a-i AkbaĢ, tâbi‘-i Develü
        Mezra‘a-i AkçaĢehir, tâbi‘-i Göstere
        Mezra‘a-i Aktuz ma‘a Hacı pınarı tâbi‘-i m Hınzırı
        Mezra‘a-i Akyarvîrânı, tâbi‘-i Malya
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13