Page 6 - Kayseri Sancağı Tımarları
P. 6

6

        Karye-i Kubad-DâniĢmend, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Kumarlu, tâbi‘-i Sahra
        Karye-i Kunduz, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Kuruköprü, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Kurubel, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Kurucaova tâbi‘-i Malya
        Karye-i KuĢkayası, tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i KuĢtemür, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i Kuyucak, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Küçük Ġlyâslu, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Kürddere, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Kürdün nâm-ı diğer Girgin, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Kürevek, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Madrasun, tâbi‘-i nâhiye-i Hınzırı
        Karye-i Mamalar, tâbi‘-i KarataĢ
        Karye-i Mancusin, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Mancusun, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Mandur ma‘a mezra‘a-i Azd vîrânı ve Kasabavîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Maracin , tâbi‘-i Develü
        Karye-i Melengi, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Mersin, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Mescidlü, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i MeĢhedini, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Molu, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i Muhzır, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Muncusun, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Murvana tâbi‘-i m Hınzırı
        Karye-i MüĢüke ma‘a Kiravki PınarbaĢı
        Karye-i Nizeyye, tâbi‘-i Kayseriyye
        Karye-i Obruk, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i Oyumağaç, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Karye-i Ozankaya, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Öyüklüvîrân der nezd-i nâhiye-i ÇörümĢek
        Karye-i Palankırdı, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Pastere, Bastere (?), tâbi‘-i Göstere
        Karye-i PınarbaĢı, tâbi‘-i nâhiye-i PınarbaĢı
        Karye-i Pıraslık, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Pîrares, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Pulvana, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Pühü[n]ge, nezd-i karye-i m. ÇörümĢek
        Karye-i Revan, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Karye-i Sadakavîrân, tâbi‘-i Sahra
        Karye-i Sadala, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Sakaldutan, tâbi‘-i Göstere:
        Karye-i Salkuma tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Salur, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Samağarvîrânı, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Sanlu tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
        Karye-i Sarâycık, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Sarâycık, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Sarâyin, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Sarıağıl, tâbi‘-i Malya
        Karye-i Sarımsaklu ve karye-i Ġverek tâbi‘-i Koramaz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11