Page 1 - Kayseri Sancağı Tımarları
P. 1

1
                        KAYSERĠ SANCAĞI

                    Cemaat, çiftlik, karye (köy), mezraa, zemin isimleri


                            Cemaatler
        Cemâ‘at-i Akdağlu, an-yörükân-ı Mar‘aĢ:
        Cemâ‘at-i Aydoğanlu, an-yörükân-ı Mar‘aĢ
        Cemâ‘at-i BaĢıkaralu ve Poladlu, tâbi‘-i tâife-i Demürcilü, yörükân-ı Kars
        Cemâ‘at-i Cândânlu, Yörükân-ı Mar‘aĢ
        Cemâ‘at-i Çeki, an-yörükân-ı Kars
        Cemâ‘at-i Çorman, an-yörükân-ı Kars
        Cemâ‘at-i Davalan, an-yörükân-ı Kars
        Cemâ‘at-i Fâzıllu, an-yörükân-ı Kars
        Cemâ‘at-i Fuzulî Muslu, tâbi‘-i Akçaevcilü, an-tâife-i Karamanlu-i Kars
        Cemâ‘at-i Gerçeklü, an Yörükân-ı Mar‘aĢ
        Cemâ‘at-i Halîl Beğlü, an tâife-i Demürcilü, an-Yörükân-ı Kars.
        Cemâ‘at-i Karı KıĢlalu, an-Yörükân-ı Zamantu
        Cemâ‘at-i Keçilü, an-yörükân-ı Göstere
        Cemâ‘at-i Kırçıllu, an-yörükân-ı Göstere
        Cemâ‘at-i Kiçegezlü, tâbi‘-i tâyife-i Çürük, an-tâyife-i Karamanlu-i Kars
        Cemâ‘at-i Köse Hacılu, an-yörükân-ı Mar‘aĢ
        Cemâ‘at-i Kulacalu, tâbi‘-i tâyife-i yörükân-ı Kars
        Cemâ‘at-i Süleymân Fakihlü, tâyife-i Zâkirlü
        Cemâ‘at-i Süleymânlu an-Yörükân-ı ÇörümĢek
        Cemâ‘at-i Tatar, tâbi‘-i Develü
        Cemâ‘at-i Yuvalu, tâbi‘-i tâyife-i Demürcilü, an-yörükân-ı Kars

                            Çiftlikler
        Çiftlik, der nezd-i karye-i m. PınarbaĢı
        Çiftlik, der-karye-i Girgin nâm-ı diğer Yûsuflu ve Kızılcain ÇörümĢek
        Çiftlik, der-karye-i Zerezek, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Çiftlik-i Hud[i], der-mezra‘a-i Pirin Baba, tâbi‘-i Zamantu:
        Çiftlik-i Ġlhan veled-i Ahmed, der-karye-i Zerezek, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Çiftlik-i Ġlkindin ma‘a mezra‘a-i Alacakilise tâbi‘-i PınarbaĢı
        Çiftlik-i Ġsâ Beğ ve Ahmed [Emre, Ġmirze] Beğ tâbi‘-i Koramaz
        Çiftlik-i Karacavenk, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
        Çiftlik-i Murad el-mezbûr, nezd-i Kilise-Mehrim el-mezbûr PınarbaĢı
        Çiftlik-i Sarı Hacı, der-karye-i Tahtalasun, tâbi‘-i Hınzırı
        Çiftlik-i UlaĢ hassa, der-mezra‘a-i Göllücevîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek, der-Zamantu

                             Köyler
        Karye-i Acıgöl, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i AfĢar tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Ağaç-ı Büzürk, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Ağcaasmalu, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Ağcain tâbi‘-i Develü
        Karye-i Ağcain tâbi‘-i KarataĢ
        Karye-i Ağcain tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Ġslâmlu
   1   2   3   4   5   6