Page 2 - Kayseri Sancağı Tımarları
P. 2

2

        Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Ağcakend, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Ağcamescid, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Ağcaoğlu. PınarbaĢı
        Karye-i Ağcavîrân tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Ağcavîrân, der-nezd-i Ağcaoğlu deresi, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Ağcavîrân, der-nezd-i karye-i Harsa, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
        Karye-i Ağzıkara, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Ahiköy, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Ahlat, tâbi‘-i Malya
        Karye-i Ahmedhisârı tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Ahtaba, tâbi‘-i Malya
        Karye-i Akin tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Akkaya, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Karye-i Akvîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Akarca, der-nezd-i Sarıoğlan, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Akçakaya, Ağcakaya tâbi‘-i Cebel-i Alî
        Karye-i AkçaĢehir, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Akçalık, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Alacıkkaya, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Alîhacılu, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Andırun, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Arabgir, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Arpasekisi, tâbi‘-i [Cebel-i] Alî
        Karye-i AĢağa Mersin, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Avgasır ma‘a Koduk-Kulukilisesi, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i AvĢar tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Aygırağıl nâm-ı diğer Çalık, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i Aytimur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i Babduvin, Baba-duvin [Babavun], tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Bacaluca, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Bağday, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Bâlâ Gesi, tâbi‘-i Koramaz:
        Karye-i Ballı, nâm-ı diğer Kızılyazı tâbi‘-i Develü
        Karye-i Barsama tâbi‘-i Develü
        Karye-i Barsama, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i BaĢbusak, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i BaĢvîrân, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Karye-i BaĢköy, tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Bayındır, tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Bayrâmlu, tâbi‘-i m Ġslâmlu
        Karye-i Beçin, tâbi‘-i [Gö]stere
        Karye-i Belvîrân, tâbi‘-i Sahra
        Karye-i Belazik, der nâhiye-i Zamantu
        Karye-i Beyvîrânı, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Boğa, tâbi ‘-i Sahrâ
        Karye-i Boğasun-ı sagîr, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Boltacı tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Boran tâbi‘-i KarataĢ
        Karye-i Boyalık, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Bozatlu, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Bölük tâbi‘-i Karahisâr
   1   2   3   4   5   6   7