Page 5 - Kayseri Sancağı Tımarları
P. 5

5

        Karye-i Karacavîrân, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Karacavîrân, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Karadepe , tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Kavacık tâbi‘-i Develü
        Karye-i Kavacık, tâbi‘-i m Kenâr-ı ırmak
        Karye-i Kayacık tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Kayırdiğin, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Karye-i Kayrı, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Kazyuvası, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Keklicek, tâbi‘-i KarataĢ
        Karye-i Kelgin, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Kelnik tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Kemer tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Kemerlik, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i Kendüsün, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Kengerlü be-nâm-ı Depecik, tâbi‘-i Zamantu
        Karye-i Keprin, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Kes Doğan ve mezra‘a-i Kürtüncük ve Akpınarvîrânı ve Donuzdöğen ve Dolucakirec ve
        Akkaya, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Kesir, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Kesirin ma‘a mezra‘a-i Burunvîrânı nâm-ı diğe Alî-ġeyhlü, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Kesrik, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Kesteliç, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Keykubad, tâbi‘-i Sahra
        Karye-i Keylüce, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i Kınıkgeçen, ma‘a mezr‘a-i Öküzgâh, nezd-i Sovucak tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Kınnâse, tâbi‘-i Develü
        Karye-i KırkıĢla, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Kıroğlu, der nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Kıranardı tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
        Karye-i Kırsavi, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Kırsavi, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i KıĢla-Mehmed-i Göstere, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Karye-i KıĢlacık tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Kızık, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Kızılağıl, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Karye-i Kızıldere, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Kızılvîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek.
        Karye-i Kızılvîrân, tâbi‘-i Kayseriyye
        Karye-i Kızılcain, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
        Karye-i Kızılcain, tâbi‘-i m, Koramaz
        Karye-i KızılcakıĢla, tâbi‘-i m PınarbaĢı
        Karye-i Kızılocak tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Kilise [Mehri kilisesi], tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Kirlursun, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Kirpin, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Kitiz nâm-ı diğer Tokmak, tâbi‘-i Zamantu
        Karye-i Kocavîrân, der-ned-i karye-i m PınarbaĢı
        Karye-i Kopçu, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Kozluca, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
        Karye-i Kölete, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i KöĢkervîrânı, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i KöĢkerlü be-nâm-ı Gicin, tâbi‘-i PınarbaĢı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10