Page 3 - Kayseri Sancağı Tımarları
P. 3

3

        Karye-i Bucak, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Bulak, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Büget, Çakırlu demekle ma‘rûfdur, tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Büget, tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Büklün ma‘a Hendek, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i BünüĢ, tâbi‘-i Develü
        Karye-i Cabi, tâbi‘-i Karahisâr:
        Karye-i CânpaĢalu nâm-ı diğer Karakınık, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Cânbâz tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i ÇandırköĢ nâm-ı diğer SarıHacı, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Çatalkoca, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Çay, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
        Karye-i Çaylu, der-nezd-i ÇörümĢek
        Karye-i Çelebi, tâbi‘-i m Develü
        Karye-i Çevlik nâm-ı diğer Kaya kıt‘alu, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i ÇıbuktaĢ, tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Çırgalan tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Çiras, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Çözaki, tâbi‘-i nâhiye-i Hınzırı
        Karye-i Çukavîrân, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Çukavîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Dadasun tâbi‘-i Sahra
        Karye-i Damcuğaz, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Daya, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Dekecik, tâbi‘-i Develü
        Karye-i DeliklütaĢ, tâbi‘-i Malya
        Karye-i Demren, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Denk, tâbi‘-i Ġslâmlu
        Karye-i Depecikağıl nâm-ı diğer Öbeklüağıl, tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Depesidelik, tâbi‘-i KarataĢ:
        Karye-i Derecik, tâbi‘-i KarataĢ
        Karye-i Dereköy, tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Dinek, tâbi‘-i Karahisâr
        Karye-i Diprin, tâbi‘-i PınarbaĢı
        Karye-i Direklivîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Dolasun, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Düvlek nâm-ı diğer Fakihlü, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Ebü'l-hindî nâm-ı diğer HezârĢe, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Efkere, tabi‘-i Koramaz
        Karye-i Ekrek, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Elmaluca, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Eskiköy ma‘a mezra‘a-i Mehmed vîrânı ve Kayapınar tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
        Karye-i Eynebil tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Fadlasun, tâbi‘-i Koramaz
        Karye-i Gederek, tâbi‘-i ÇörümĢek
        Karye-i Gederet , tâbi‘-i Göstere
        Karye-i Gelincik, tâbi‘-i KarataĢ
        Karye-i Gelirge, tâbi‘-i Hınzırı
        Karye-i Gergeme, tâbi‘-i Sahrâ
        Karye-i Girenid, tâbi‘-i Göstere
   1   2   3   4   5   6   7   8