Page 6 - Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Raporu
P. 6

İÇİNDEKİLER
                                                                  Takdim ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                  Amaç ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                  Giriş ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                  Kayseri Yeraltı Yapıları Projesi ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11

                                                                  Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................13

                                                                    Güney Kaya Kilisesi..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                    Subaşı Kaya Kilisesi ve Civar Yapılar .............................................................................................................................................................................................................................................................................21

                                                                    Gazi Sarnıç .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                    Şahmelik Vadisi .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                    Tombak Tepe Kaya Yerleşimi ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................33

                                                                    Ayşepınar Roma Kaya Mezarları .............................................................................................................................................................................................................................................................................................37

                                                                    Öksenek Kaya Kilisesi................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                    Mahmutçuk Yeraltı Şehri ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................43

                                                                    Yeniköy Roma Kaya Mezarları .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................47

                                                                    Ispıdın Kaya Kilisesi ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                    Vekse Kaya Kilisesi No 1 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5
                                                                    Vekse Kaya Kilisesi No 2 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5

                                                                    Vekse Kaya Kilisesi No 3 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6

                                                                    Vekse Kaya Yerleşimi ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                    Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 1 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................67

                                                                    Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 2 ‘Dudu Güzay Evi’ ..............................................................................................................................................................................................................71

                                                                    Teşekkür ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11