Page 7 - Kayseri Yeraltı Yapıları Envanteri Raporu
P. 7

İÇİNDEKİLER
      Takdim ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7

      Amaç ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8
      Giriş ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9

      Kayseri Yeraltı Yapıları Projesi ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11

      Dördüncü Ara Rapor Çalışmaları ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................13

        Güney Kaya Kilisesi............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17

        Subaşı Kaya Kilisesi ve Civar Yapılar .............................................................................................................................................................................................................................................................................21

        Gazi Sarnıç ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................25

        Şahmelik Vadisi .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................27
        Tombak Tepe Kaya Yerleşimi ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................33

        Ayşepınar Roma Kaya Mezarları .............................................................................................................................................................................................................................................................................................37

        Öksenek Kaya Kilisesi....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41

        Mahmutçuk Yeraltı Şehri ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................43

        Yeniköy Roma Kaya Mezarları .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................47

        Ispıdın Kaya Kilisesi ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51

        Vekse Kaya Kilisesi No 1 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57
        Vekse Kaya Kilisesi No 2 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................59

        Vekse Kaya Kilisesi No 3 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61

        Vekse Kaya Yerleşimi ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................65

        Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 1 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................67

        Turan (Dimitre) Kaya Yerleşimi No 2 ‘Dudu Güzay Evi’ ..............................................................................................................................................................................................................71

        Teşekkür ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................75
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12